Salon i sofa na którwej przeleżymy i prześpimy zawsze całą niedzilę ... dywan.. am juz inny pod ława... a ława również  z poprzedniego domu ... więcej

  • WERTUS3
    fajny salon
  • globi13
    fajne firanki